ຍົກເລີກເນື້ອຫາ
ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Willkommen bei Frutig-Gwärb

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ
ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Aktuelles

ອັດເຊັດພັບບຣິກເຊີ ອັດເຊັດພັບບຣິກເຊີ
edit

Lehrlingsehrung und Neujahrsaperitif 2020

Rund 30 Personen nahmen am traditionellen Neujahrsaperitif des Frutig-Gwärbs teil.

edit
Die Hauptversammlung 2019 konnte zügig durchgeführt werden. Neu in den Vorstand gewählt wurde Jürg Schneider (Ressort Detailhandel).
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Veranstaltungen

ອັດເຊັດພັບບຣິກເຊີ ອັດເຊັດພັບບຣິກເຊີ