ຍົກເລີກເນື້ອຫາ
ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Willkommen bei Frutig-Gwärb

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ
ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Aktuelles

ອັດເຊັດພັບບຣິກເຊີ ອັດເຊັດພັບບຣິກເຊີ
edit
Die Hauptversammlung 2019 konnte zügig durchgeführt werden. Neu in den Vorstand gewählt wurde Jürg Schneider (Ressort Detailhandel).
edit

Lehrlingsehrung und Neujahrsaperitif 2019

Bernhard Rubin und Andreas Trachsel durften rund 30 Personen am Neujahrsaperitif begrüssen. Sieben besonders erfolgreiche Lernende wurden geehrt.

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Veranstaltungen