ຍົກເລີກເນື້ອຫາ
ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Willkommen bei Frutig-Gwärb

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ
ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Aktuelles

ອັດເຊັດພັບບຣິກເຊີ ອັດເຊັດພັບບຣິກເຊີ
edit

Hauptversammlung 2020

Der Vizepräsident Andreas Trachsel konnte die Hauptversammlung 2020 des Handwerker- und Gewerbevereins speditiv durchführen. Neu in den Vorstand gewählt wurde Erich Imobersteg und als Präsident wurde Andreas Trachsel bestimmt. 

edit

Lehrlingsehrung und Neujahrsaperitif 2020

Rund 30 Personen nahmen am traditionellen Neujahrsaperitif des Frutig-Gwärbs teil.

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Veranstaltungen

ອັດເຊັດພັບບຣິກເຊີ ອັດເຊັດພັບບຣິກເຊີ
ຍ້ອນກັບ

ຄວາມຜິດ

ບໍ່ສາມາດຊອກຫາຊັບພະຍາກອນໄດ້